Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim
Tablica ogłoszeń
Aktualności
Uczniowie
Przedszkole
Dokumenty
Ubezpieczenie
Pomocne strony
Sponsorzy i darczyńcy
Archiwum
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Kontakt
BIP
.
Lista Projektów
Harmonogram konkursów
Plan lekcji klasa III
Plan lekcji klasa I
Zajęcia dodatkowe
Uroczystości i imprezy szkolne
Tablica ogłoszeń
UWAGA
                                    

Serdecznie zapraszamy w dniu 13.10.17
o godzinie 10.30 na uroczystość
Pasowania na Przedszkolaka i Ucznia !!!
W dniu 22.09.17 o godzinie 9.00 odbędzie się pokaz tańców szkoły tańca "Hajdasz".
Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami 1
--------------------------------------------------------------------


Harmonogram występów Filharmonii pomysłów

--------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice


Serdecznie zapraszamy na zebranie w dniu 07.09.2017 o godzinie 17.00

--------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, że przedszkole w dniu 04.09.17
będzie czynne od 7.00 do 17.00

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I i III
o godzinie 9.00 w szkole.

Msza Święta o godzinie 10.00

Serdecznie zapraszamy !

 

Lista dzieci przyjętych do pierwszej klasy     w Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim      na rok szkolny 2017/2018
1 Bojszczak Zofia 
2 Chmura Krzysztof
3 Czajczyński Miron Henryk 
4 Piaskowski Maciej Maksymilian 
5 Piwiński Michał 
6 Popielska Daria
7 Szulc Bartosz 
         
Lista dzieci przyjętych do przedszkola  
w Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim     
na rok szkolny 2017/2018

1 Bojszczak Gabriela 
2 Lurc Leon Ignacy 
   
1 Czajczyński Iwo
2 Grupa Marcelina, Aleksandra
3 Janik Wojciech
4 Kaczmarek Rafał Mateusz
5 Kijak Maria Elżbieta 
6 Kmiecik Oskar Aleksander
7 Konieczna Dominika
8 Konieczny Borys
9 Kosicka Kasjana
10 Kostuj Aleksandra Małgorzata
11 Malińska Julia Bogumiła
12 Piaskowska Nicola
13 Renn Aleksandra
14 Stürmer Stanisław Tomasz 
15 Tomczak Tamara
  16 Walewicz Wiktor
17 Szymkowiak Aleksandra
   
1 Fierzbik Amelia 
2 Kłossak Renata Małgorzata
3 Kulczyńska Natalia
4 Piaskowski Maksymilian Maciej
5 Przybysz Alan
6 Przybysz Nicole
7 Skrzypczak Wiktor
8 Strosin Oskar
9 Szmyt Adam Gabriel
10 Wachowiak Alex Wiesław
11 Weiss Jan
12 Walewicz Jagoda
  13. Woźniak Gabriela
14. Kozioł Lena
15. Pola Żok
   
1 Bąk Marcelina
2 Fechner Kacper Jan
3 Giedwilas Franciszek Jan
4 Grupa Urszula Anna
5 Janicki Tomasz
6 Janik Fabian
7 Kmiecik Maciej Sebastian
8 Mermela Kornelia
9 Perz Nikodem
10 Poterek  Igor Mateusz 
11 Skwierzyński Adam
12 Skwierzyńska Zofia 
13 Szczepaniak Julia 
14 Walewicz Maja
15 Zając Natalia
16 Żyliński Hubert Jerzy
    17  Marcel Smirnow
         
Dzieci nie przyjęte do przedszkola ze wzglęgów formalnych
O przyjęcie dziecka do przedszkola można ubiegać się w momencie ukończenia przez dziecko 2,5 lat.
1 Gembiak Zuzanna Hanna
2 Kaczmarek Damian 
3 Nowak Antonina Marika 
4 Skrzypczak Jakub Stanisław 
5 Żylińska Alicja Urszula
     
     
Szanowni Rodzice

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXI/204/16 Rady Gminy Kaźmierz w sprawie opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaźmierz, uchwala się co następuje :

 § 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaźmierz zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin tj. w godzinach 8.00-13.00.

§ 2.1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kaźmierz za opiekę, naukę oraz wychowanie dla dzieci w wieku do 5 lat są odpłatne i wynoszę 1 zł (słownie : jeden zł) za każdą rozpoczętą godzinę zegarową zajęć dziecka w przedszkolu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice !

Przypominamy, że bieżącą nieobecność dziecka w przedszkolu oraz uczniów korzystających ze stołówki można zgłaszać telefonicznie do godziny 8.00
lub w sekretariacie szkoły.

Planowane nieobecności w dniach następnych prosimy zgłaszać telefonicznie, w sekretariacie lub pisemnie
(formularze na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie )

Dziękujemy !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dzieci przedszkolne przebywają pod opieką nauczyciela od godziny 7.00 do godziny 17.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tablica ogłoszeń
Aktualności
Uczniowie
Przedszkole
Dokumenty
Ubezpieczenie
Pomocne strony
Sponsorzy i darczyńcy
Archiwum
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Kontakt
BIP
.